ماموریت شرکت

شرکت ساختمانی بختیاری
ماموریت شرکت ساختمانی بختیاری ارائه خدمات و فعالیت های پیمانکاری ( GC ) مدیریت اجرایی ( MC )
پروژه های ( EPC ) بویژه پروژه های برجهای بلند مرتبه و پروژه های انبوه سازی همسو با مصالح و منافع ملی میباشد.

در شرکت ساختمانی بختیاری فعالیت های برنامه ریزی و کنترل پروژه بر اساس استانداردهای روز مدیریت پروژه دنیا انجام میپذیرد و مهندسین و مشاوران با اشراف کامل بر حوزه های مدیریتی و تخصصی، همواره در انجام ماموریت های خود ، سلامت کاری ، حفظ و صیانت از سرمایه های سهامداران و ذی نفعان ، رعایت اصول ایمنی و محیط زیست ، استفاده بهینه از منابع خود را در قالب نظام کیفی حاکم بر شرکت مد نظر داشته و با حفظ بالاترین سطح خدمات ، سرعت عمل در انجام امور، پایبندی به اصول اعتقادی و ارزشهای اجتماعی در کلیه مراحل انجام کار، جلب رضایت کارفرما همواره سرلوحه ماموریت کاری در راستای تحقق آرمانها و ارزشهای شرکت بوده و میباشد .

تخصص، سرعت اجرا، بهره گیری از متریالها و متدهای روز معماری با تلفیقی از هنر و تجربه راز موفقیت گروه ماست