سخن مدیر عامل

شرکت ساختمانی بختیاری

مفتخریم که از زمان تاسیس شرکت ساختمانی بختیاری، با تلاشی پیگیر برای خدمت رسانی و رعایت ارزشهایی مانند کیفیت ، ایمنی ، حفاظت از محیط زیست و نوآوری، به جایگاهی شایسته در میان شرکتهای پیمانکاری در کشور عزیزمان ایران رسیده ایم و امیدواریم بتوانیم با توفیق الهی و افزایش توانمندی ها و همچنین تعیین خط مشی تدبیرگرایانه ،گامهای بلندی در راستای پیشرفت و رشدی پایدارجهت تحقق اهداف و چشم اندازهای تعیین شده برداریم.